Calendari laboral Febrer 2018 - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

CALENDARI LABORAL FEBRER 2018:

12/02/2018: SANTA EULÀRIA: En totes les parròquies del municipi de Santa Eulària del riu.

 

CALENDARI CONTRIBUENT FEBRER 2018:

De l’1 al 28:
• Declaració Anual d’operacions amb tercers.

 

CALENDARI OBERTURA AUTORITZADA ESTABLIMENTS COMERCIALS FEBRER 2018:
(Per a establiments subjectes a règim general d’horaris comercials, no aplica si superfície inferior a 300m2)

——

 

AGENDA AMB L’ASSESSORIA FEBRER 2018:

Lliurar de l’1 al 10 de febrer de 2018:
• Factures emeses i rebudes gener 2018.
• Documentació bancs gener 2018.
• Altres documents comptables gener 2018.
• I documentació relativa a mesos anteriors pendent de lliurament.

Lliurar màxim abans del 22 de febrer 2018:
• Les modificacions de nòmines del mes corrent.
• Faltes d’assistència o dietes del mes corrent.
• Parts d’alta o baixa per malaltia i accident del mes corrent.

Els rebuts de nòmines s’emetran en els últims 5 dies laborables del mes i es col•locaran a l’àrea de clients de la nostra web.

Calendari laboral Febrer 2018
Tagged on: