Calendari laboral Març 2018 - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

01/03/2018: Dia de les Illes Balears: A tota la Comunitat Autònoma.

19/03/2018: Sant Josep: A les parròquies de Sant Josep, Sant Agustí i Es Cubells.

29/03/2018: Dijous Sant: A tota la Comunitat Autònoma.

30/03/2018: Divendres Sant: A tota la Comunitat Autònoma.

 

Calendari del contribuent Març 2018

De l’1 al 31
• Declaració de béns a l’estranger.

 

Calendari obertura autoritzada d’establiments comercials Març 2018

(Per a establiments subjectes a règim general d’horaris comercials, no aplica si superfície inferior a 300m2)

29/03/2018: Dijous Sant.

 

Agenda amb l’Assessoria Març 2018

Lliurar de l’1 al 10 de Març de 2018 :
• Factures emeses i rebudes febrer 2018.
• Documentació bancs febrer 2018.
• Altres documents comptables febrer 2018.
• I documentació relativa a mesos anteriors pendent de lliurament.

Lliurar màxim abans del 22 de Març 2018:
• Les modificacions de nòmines del mes corrent.
• Faltes d’assistència o dietes del mes corrent.
• Parts d’alta/ baixa per malaltia i accident del mes corrent.

 

Els rebuts de nòmines s’emetran en els últims 5 dies laborables del mes i es col•locaran a l’àrea de clients de la Web.

Calendari laboral Març 2018
Tagged on: