Subvencions 2018 destinades a fomentar l'economia social per mitjà de la promoció de l'ocupació i la millora de la competitivitat de les cooperatives i societats laborals - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

En el BOIB del 31/03/2018 es publica l’aprovació de la convocatòria per concedir ajudes públiques destinades a fomentar l’economia social per mitjà de la promoció de l’ocupació i la millora de la competitivitat de les cooperatives i les societats laborals.

Objecte: Ajudes per fomentar i difondre l’economia social d’acord amb els següents programes:

a) Programa I: foment i difusió de l’economia social.
Inclou la subvenció parcial de les actuacions de les entitats associatives de cooperatives i societats laborals i d’altres entitats sense ànim de lucre d’àmbit autonòmic destinades a promoure i divulgar aquestes fórmules empresarials d’economia social i millorar el coneixement sobre aquest àmbit.

b) Programa II: foment i consolidació de l’associacionisme de cooperatives i societats laborals.
Per mitjà del finançament de les estructures organitzatives de les associacions de cooperatives i societats laborals, es pretén fomentar i consolidar l’associacionisme per enfortir el posicionament de l’economia social en les Illes Balears.

Beneficiaris:

a)Les entitats associatives de cooperatives i societats laborals i altres entitats sense ànim de lucre d’àmbit autonòmic, per a les actuacions previstes al Programa I.
b) Les entitats associatives de cooperatives i societats laborals, respecte de les actuacions previstes al Programa II.

Termini de sol•licitud: Fins al 3 de maig de 2018.

Justificació i pagament: Fins al 15/11/2018.

Subvencions 2018 destinades a fomentar l’economia social per mitjà de la promoció de l’ocupació i la millora de la competitivitat de les cooperatives i societats laborals