El Govern aprova el Pla Estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 2018-2020 - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Divendres passat dia 6 d’abril de 2018, el Consell de Ministres va aprovar el Pla Estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per als anys 2018 – 2020, un Pla que identifica a la Inspecció com la institució pública per a la garantia de la qualitat de l’ocupació.

El Pla Estratègic 2018 – 2020, que s’emmarca en l’Agenda integral per a la qualitat de l’ocupació del Govern, s’estructura en 4 eixos (organització, qualitat en el servei, eficàcia en l’actuació i assistència i mediació) i fixa dotze objectius i cent línies d’actuació per als propers anys.

El Pla reforça el control de la contractació temporal injustificada, de la contractació a temps parcial i dels contractes formatius. A més, per assegurar el compliment de les normes d’igualtat i no discriminació, serà prioritari actuar en l’àmbit de discriminació per gènere, es llançaran campanyes específiques, incloent les referides als plans d’igualtat en les empreses, i es potenciarà la supervisió de la bretxa salarial i de la negociació col•lectiva per evitar clàusules discriminatòries.

Altres línies d’actuació previstes en el Pla Estratègic són el major control de les hores treballades i del temps de treball, el reforç d’actuacions en relació amb subcontractes i empreses multiservei, l’engegada de noves unitats d’Inspecció especialitzades en prevenció de riscos laborals, la supervisió de l’economia de plataformes i actuacions específiques en relació amb falsos autònoms, becaris i pràctiques no laborals i formació per a l’ocupació.

El Pla estratègic per a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, aprovat en el Consell de Ministres el passat dia 6 d’abril, té entre unes altres, les següents línies d’actuació:
• Reforç en el control de la contractació temporal injustificada, de la contractació a temps parcial i dels contractes formatius
• Actuacions específiques en relació amb falsos autònoms, becaris i pràctiques no laborals i formació per a l’ocupació
• Supervisió de la bretxa salarial i la negociació col•lectiva per evitar situacions discriminatòries per gènere entre homes i dones
• Major control de les hores treballades i del temps de treball
• Reforço d’actuacions en relació amb subcontractes i empreses multiservei
• Engegada de noves unitats d’Inspecció especialitzades en prevenció de riscos laborals
• La supervisió de l’economia de plataformes

El Govern aprova el Pla Estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 2018-2020
Tagged on: