Paralització d'obres en temporada turística al Municipi d'Eivissa - A partir de l'1 de Juny 2018 - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Com és habitual, per evitar la problemàtica que comporta l’execució de les obres en plena temporada turística i la repercussió totalment negativa per a la indústria turística , queda establert:

1.- Que dins del període comprès entre l’1 de juny i el 30 de setembre (tots dos inclusivament) d’aquest any, dins de l’àmbit comprès entre l’Avinguda de Sant Jordi, Avinguda de la Pau, l’Avinguda de Sant Joan de Labritja, el C. de Francesc Llaudes Pineda, el límit de l’Acabo Municipal, i la mar, (excepte casos d’execucions ordenades per l’Ajuntament o casos excepcionals de justificada urgència o necessitat), no es permetrà l’ocupació de la via pública ni l’inici o execució d’obres que l’afectin.

En aquesta zona l’Ajuntament podrà procedir, prèvia verificació per part dels Serveis Tècnics Municipals, a ordenar la paralització d’aquelles obres, amb llicència i en fase d’execució que, tant per l’ús de maquinària com per qualsevol altra circumstància produeixi molèsties a establiments turístics entre les 08:00 i les 10:00 hores, que ho hagin denunciat per escrit.

2.- Que per al mateix període de temps citat anteriorment, entri de les sub–zones del Terme Municipal d’Eivissa incloses en el Pla d’Ordenació de l’oferta turística: 1.1 – Casc antic i Passeig Marítim, 1.2 – Platja d’en Bossa, 1.3 – Talamanca, a més d’aplicar-se el que es disposa en el punt primer, l’Ajuntament podrà procedir, a la total paralització d’aquelles obres, amb llicència i en fase d’execució que, tant per l’ús de maquinària com per qualsevol altra circumstància produeixi molèsties a establiments turístics, que ho hagin denunciat per escrit. S’exclouen obres, l’execució de les quals hagi estat ordenada per l’Ajuntament o casos excepcionals de justificada urgència o necessitat i obres promogudes per iniciativa pública.

3.- Els promotors que, voluntàriament, decideixin interrompre, o bé, no iniciar l’execució de les obres fins al dia 1 d’octubre, hauran de comunicar-ho per escrit a l’Ajuntament, a l’efecte d’interrupció dels terminis d’execució prevists en les corresponents llicències.

Paralització d’obres en temporada turística al Municipi d’Eivissa – A partir de l’1 de Juny 2018
Tagged on: