Per estalviar a la seva declaració de renda del 2018 - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Aportacions a plans de pensions, donatius a ONG, Associacions, Fundacions, compra d’habitatge habitual, aportacions a plans de pensions, com a novetat, la inversió en noves empreses o les noves deduccions per a autònoms, són algunes de les vies per reduir la factura fiscal que existeixen fins a final d’any.

Fer aportacions a plans de pensions, amb un màxim anual de 8.000 euros, així com al sistema de previsió social del cònjuge, amb un màxim de 2.500 euros.

Transmetre els béns o drets adquirits per un pacte successori realitzat en vida, abans que entrin en vigor els canvis legals projectats que acabaran amb els seus avantatges fiscals.

Altres apartats de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que es poden tenir en compte i analitzar abans que acabi l’any per estalviar són:

• Analitzar el diferimiento de les rendes a l’exercici 2019
• Analitzar la substitució de rendes dinerarias per rendes en espècie
• Revisar el rendiment d’activitats econòmiques
• Planificar la reinversió de guanys patrimonials
• Fer aportacions a Planes d’estalvi i PIAS
• Analitzar reduccions de capital amb reducció d’aportacions
• Ajudes públiques
• La devolució d’interessos conseqüència de les clàusules solc
• Les aportacions a sistemes de previsió social
• Compensació de rendes
• Deduccions relacionades amb l’habitatge
• Deduccions relacionades amb inversió en empreses de nova o recent creació
• Quotes d’afiliació
• Deducibilidad dels donatius
• Límits a l’obligació de declarar

Si requereix d’informació addicional, contacti amb nosaltres.

Per estalviar a la seva declaració de renda del 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *