Calendari Laboral Juny 2019 - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

CALENDARI LABORAL JUNY 2019

24-06-2019…Sant Joan…. En totes les Parròquies de Sant Joan de Labritja

CALENDARI CONTRIBUENT JUNY 2019

De l’1 de Maig al 30 de Juny
Impost sobre la Renda de les persones Físiques

AGENDA AMB L’ASSESSORIA JUNY 2019

Lliurar de l’1 al 10 de juny 2019 :
• Factures emeses i rebudes maig 2019
• Documentació bancs maig 2019
• Altres documents comptables maig 2019
• I documentació relativa a mesos anteriors pendent de lliurament
Lliurar màxim abans del 22 de Juny 2019:
• les modificacions de nòmines del mes corrent
• faltes d’assistència o dietes del mes corrent.
• Comunicats d’alta/ baixa per malaltia i accident del mes corrent

Els rebuts de nòmines s’emetran en els últims 5 dies laborables del mes i es col·locaran en l’àrea de clients de la Web

Calendari Laboral Juny 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *