ASSUMPTE: PLA D'INSPECCIÓ A les PIMES PER L'IMPOST DE SOCIETATS - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

L’Administració Tributària, està iniciant una campanya de “visites” i inspeccions a petites i mitjanes empreses. Sent els primers destinataris de les visites als locals de les empreses, aquelles empreses en les quals es manegi diners en efectiu.

Tant si la inspecció tributària s’inicia mitjançant visita sorpresa, com si no, el procediment inspector es desenvoluparà en les oficines de la Inspecció, havent de comparèixer personalment, o mitjançant representant, el dia i hora que se de cita.
No obstant això cal tenir en compte que per a accedir a les instal·lacions de l’empresa, l’inspector tributari ha de comptar amb l’autorització del titular, i que en el cas de societats, aquesta autorització ha de donar-se pel representant legal de l’empresa, no sent vàlid el que qualsevol treballador permeti l’accés a l’inspector a l’interior de les instal·lacions.

Si en el desenvolupament de la visita, es trobés algun indici d’haver comès alguna irregularitat, entrarà en acció la inspecció d’Hisenda, obrint els expedients que consideri oportuns.

Com a novetat aquesta any estan les cartes enviades per l’Agència Tributària a les Pimes que facturen per sota del seu sector, on avisen de les sospites que provoca el fet que les declaracions fiscals presentades pels contribuents que no s’ajusten a la mitjana del sector, a més d’informar que és coneixedora de tots els moviments bancaris i cobraments amb targeta efectuats per les empreses des de l’exercici 2016, fins i tot detallant imports acumulats i els percentatges que suposen els cobraments amb targetes de crèdit.

Al costat d’aquestes visites, destacar una altra línia d’inspecció dins del camp de les actuacions presencials, veus la dirigida al descobriment d’activitat econòmica oculta i a la detecció de programari d’ocultació de vendes.

ASSUMPTE: PLA D’INSPECCIÓ A les PIMES PER L’IMPOST DE SOCIETATS

Leave a Reply

Your email address will not be published.