CALENDARI JULIOL 2019 - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

CALENDARI JULIOL 2019
25-07-2019…Sant Jaume (Diada de Formentera)… Illa de Formentera


CALENDARI CONTRIBUENT JULIOL 2019

De l’1 al 20 de Juliol
Retencions del treball, professionals, capital mobiliari i immobiliari
IVA
Pagaments fraccionats IRPF
Declaració d’operacions intracomunitàries

De l’1 al 25 de Juliol
Impost de societats

De l’1 al 30 de Juliol
Registre Mercantil: dipòsit de comptes anuals, certificació i memòria societats

CALENDARI OBERTURA AUTORITZADA ESTABLIMENTS COMERCIALS JULIOL 2019
(Per a establiments subjectes a règim general d’horaris comercials, no aplica si superfície inferior a 300m2)
7-07-2019… Domingo

AGENDA AMB L’ASSESSORIA JULIOL 2019
Lliurar de l’1 al 10 de juliol 2019 :
• Factures emeses i rebudes juny 2019
• Documentació bancs juny 2019
• Altres documents comptables juny 2019
• I documentació relativa a mesos anteriors pendent de lliurament

Lliurar màxim abans del 22 de Juliol 2019:
• les modificacions de nòmines del mes corrent
• faltes d’assistència o dietes del mes corrent.
• Comunicats d’alta/ baixa per malaltia i accident del mes corrent


Els rebuts de nòmines s’emetran en els últims 5 dies laborables del mes i es col·locaran en l’àrea de clients de la Web

CALENDARI JULIOL 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.