ALS QUI TINGUIN UNA PROPIETAT CONFRONTANT ZONA DE COSTAS. FI DE TERMINI 29/7/2019 - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

PLATAFORMA AFECTATS COSTES CAMBRA COMERÇ EIVISSA I FORMENTERA – CONCESSIONS I PRÒRROGUES

La problemàtica existeix des que la Llei de Costas en 1988 va declarar la titularitat pública de nombrosos terrenys limítrofs amb el litoral, establint que els antics propietaris passessin a ser titulars de concessions que atorgaven el dret dels usos i aprofitaments existents sense l’obligació d’abonar un cánon.

En aquest sentit, la Llei Costas va establir que les concessions tindrien una durada de 30 anys així com el dret a obtenir una pròrroga de 45 anys més (en la majoria dels casos), no obstant això es va establir “que ha de sol·licitar-se com a màxim 6 mesos abans del venciment dels 30 anys inicials de concessió”.

El problema radica a determinar des que moment s’ha d’entendre concedida la concessió per 30 anys, i procedir a sol·licitar la pròrroga. La Llei i les modificacions posteriors d’aquesta, són complexes, confuses i amb una àmplia casuística, no obstant això, en la majoria dels casos, ha d’entendre’s que el termini límit és aquest pròxim 29 de juliol de 2019. I si no se sol·licita expressament pot entendre’s que el propietari renúncia al seu dret i la concessió “entri en caducitat”.

Tot això va ser exposat en l’acte divulgatiu que ha organitzat la nova Comissió d’afectats per Costas, integrada en la Cambra, a través de dos especialistes en la Llei de Costas i les seves partions, els quals recomanen, davant el dubte, per a una major protecció davant eventuals modificacions de la Llei, la presentació abans del 29/7/2019 d’un escrit de sol·licitud cautelar de pròrroga de les concessions, i reservant-se els drets a recuperar la titularitat, manifestant que la presentació de l’escrit no suposa renúncia a aquesta.

No obstant l’anterior, des de la plataforma d’afectats de la Cambra de Comerç d’Eivissa i Formentera tractaran d’analitzar la problemàtica casuística de cada propietari, plantejant actuacions per a fer valer els seus drets, que varien segons la franja de litoral en el qual estiguin situats.
Els interessats a sumar-se a la plataforma d’afectats per a efectuar una petició cautelar han de dirigir-se directament a les oficines de la Cambra de Comerç d’Eivissa i Formentera o contactar al telèfon 971 30 14 92.

També poden contactar amb nosaltres per a qualsevol dubte sobre aquest tema que se’ls pugui presentar.
Neteja Ressalta les paraules desconegudes Utilitza les formes valencianes

ALS QUI TINGUIN UNA PROPIETAT CONFRONTANT ZONA DE COSTAS. FI DE TERMINI 29/7/2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.