MESURES ECONÒMIQUES URGENTS PER A RESPONDRE A l'IMPACTE DEL COVID-19 - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

• LÍNIA DE FINANÇAMENT PER A LIQUIDITAT DEL SECTOR TURÍSTIC I ACTIVITATS ASSOCIADES
Es crea una línia de finançament específic a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) per import de 400 milions d’euros per a atendre les necessitats de liquiditat de les empreses i treballadors autònoms del sector turístic, així com de les activitats relacionades que s’estiguin veient afectades per l’actual situació.

• CALENDARI D’AJORNAMENT DEL REEMBORSAMENT EN ELS PRÉSTECS ICO
Ajornament extraordinari del calendari de reemborsament, en els préstecs concedits per la Secretaria General d’Indústria i Pime. Els beneficiaris de concessions dels instruments de suport financer a projectes industrials podran sol·licitar l’ajornament del pagament de principal i/o interessos de l’anualitat en curs, sempre que el seu termini de venciment sigui inferior a sis mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei, quan la crisi sanitària hagi originat en aquests beneficiaris períodes d’inactivitat, reducció en el volum de les vendes o interrupcions en el subministrament en la cadena de valor que els dificulti o impedeixi atendre el pagament d’aquesta.

Aquest Reial decret llei entra en vigor, avui, 13 de març, i es mantindrà en vigor mentre el Govern determina que persisteixen les circumstàncies extraordinàries que van motivar la seva aprovació.

 

 

MESURES ECONÒMIQUES URGENTS PER A RESPONDRE A l’IMPACTE DEL COVID-19