CONSELL RESTAURANTS - MENJAR PER A LLIURAR A DOMICILI - AUGMENTAR LA NETEJA I DESINFECCIÓ - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Fins avui no hi ha evidència que els aliments siguin una via de transmissió del virus.

No per això hem de baixar la guàrdia quant a l’aplicació de les bones pràctiques d’higiene.

En tots els casos hauríem d’augmentar la neteja i desinfecció en cadascun dels processos d’elaboració dels aliments: en els utensilis, en les àrees de treball i en aquells treballadors que estiguin directament en contacte amb els aliments. Sense oblidar-nos dels quals ens proveeixen la mercaderia.

En els següents enllaços trobarà tota la informació necessària per a ajudar-lo a millorar:

*Productes virucidas autoritzats a Espanya

Clic per a veure més

*Rentat de mans

Clic per a veure més

*Bones pràctiques i recomanacions

Link 1

Link 2

Link 3

CONSELL RESTAURANTS – MENJAR PER A LLIURAR A DOMICILI – AUGMENTAR LA NETEJA I DESINFECCIÓ