CALENDARI LABORAL ABRIL 2020 - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

CALENDARI LABORAL ABRIL 2020

9-04-2020… Dijous Sant…en tota la Comunitat Balear

10-04-2020…Divendres Sant… en tota la Comunitat Balear

13-04-2020…Dilluns de Pasqua… en tota la Comunitat Balear

23-04-2020…Sant Jordi… Només en en les parròquies de Sant Jordi i Sant Francesc del Municipi de Sant Josep

CALENDARI CONTRIBUENT ABRIL 2020

De l’1 al 20:

Ret. Treball, professionals, cap. Mobiliari i immobiliari

IVA

Pagaments fraccionats IRPF

Declaració operacions intracomunitàries

1r pagament a compte de l’impost de Societats

De l’1 al 30

Diligenciat llibres comptabilitat (Reg. Mercantil)… Atenció ampliació, si es necessita, del termini, per Estat d’Alarma

CALENDARI OBERTURA AUTORITZADA ESTABLIMENTS COMERCIALS ABRIL 2020

(Per a establiments subjectes a règim general d’horaris comercials, no aplica si superfície inferior a 300m2)

9-04-2020…Dijous Sant… Atenció a establiments si aplica Estat d’Alarma.

AGENDA AMB L’ASSESSORIA ABRIL2020

Enviar de l’1 al 10 d’abril 2020 :

  • Factures emeses i rebudes març 2020

  • Documentació bancs març 2020

  • Altres documents comptables març 2020

  • I documentació relativa a mesos anteriors pendent de lliurament

Enviar màxim abans del 22 d’abril 2020:

  • les modificacions de nòmines del mes corrent

  • faltes d’assistència o dietes del mes corrent.

  • Comunicats d’alta/ baixa per malaltia i accident del mes corrent

Els rebuts de nòmines s’emetran en els últims 5 dies laborables del mes i es col·locaran en l’àrea de clients de la Web

CALENDARI LABORAL ABRIL 2020