CALENDARI LABORAL MAIG 2020 - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

CALENDARI LABORAL MAIG 2020

 

1-05-2020… Festa del Treball…en tota la Comunitat Balear

 

CALENDARI CONTRIBUENT MAIG 2020

 

Fins al 20-05-2020– Empreses volum operacions <600.000 euros

Opció modalitat de pagaments fraccionats Impost de Societats

Renúncia al mètode d’Estimació Objectiva (Mòduls)

Presentació de models i autoliquidacions tributàries (per ampliació del termini abans 20-04-2020)

 

De l’1 de maig al 30 de juny 2020

Impost de la renda de les persones física

 

CALENDARI OBERTURA AUTORITZADA FESTIUS ESTABLIMENTS COMERCIALS MAIG 2020

(Per a establiments subjectes a règim general d’horaris comercials, no aplica si superfície inferior a 300m2)

 

—–

 

Atenció a terminis de reobertura, segons calendari de desescalada Covid-19, per activitats i zones geogràfiques.

 

AGENDA AMB L’ASSESSORIA MAIG 2020

 

Enviar de l’1 al 10 de maig 2020 :

  • Factures emeses i rebudes abril 2020
  • Documentació bancs abril 2020
  • Altres documents comptables abril 2020
  • I documentació relativa a mesos anteriors pendent de lliurament

 

Enviar màxim abans de el 22 de maig 2020:

  • les modificacions de nòmines del mes corrent
  • faltes d’assistència o dietes del mes corrent.
  • Comunicats d’alta/ baixa per malaltia i accident del mes corrent

 

Els rebuts de nòmines s’emetran en els últims 5 dies laborables del mes i es col·locaran en l’àrea de clients de la Web

CALENDARI LABORAL MAIG 2020