ACTUALITZACIÓ DE LES MESURES ESTABLERTES EN L'ORDRE DE 25 DE MARÇ DE 2020 PER LA QUAL ES VA APROVAR EL PROTOCOL DE MESURES PREVENTIVES SANITÀRIES PER A LIMITAR LA PROPAGACIÓ I EL CONTAGI DEL COVID-19 EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ (BOIB 13-05-2020) - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Mesures preventives sanitàries en els desplaçaments: L’empresa reduirà al màxim els viatges de treball. Coordinarà el desplaçament dels treballadors de manera que es garanteixi la seva protecció i els recordarà als treballadors que han d’acudir de manera individual en el centre.»

D’altra banda també s’ha publicat en el BOIB el deixar sense efecte la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i President del Ibassal, de 6 de maig de 2020, per la qual es apruebó el protocol d’actuació en matèria de salut laboral, en el marc de l’estratègia de resposta a la infecció pel COVID-19, en el sector de la construcció.

ACTUALITZACIÓ DE LES MESURES ESTABLERTES EN L’ORDRE DE 25 DE MARÇ DE 2020 PER LA QUAL ES VA APROVAR EL PROTOCOL DE MESURES PREVENTIVES SANITÀRIES PER A LIMITAR LA PROPAGACIÓ I EL CONTAGI DEL COVID-19 EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ (BOIB 13-05-2020)