Comunicat de l'AEPD en relació amb la presa de temperatura per part de comerços, centres de treball i altres establiments - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha comunicat la seva preocupació a causa de diferents actuacions de prevenció de contagis de COVID-19, centrant-se en la presa de temperatura de persones per a accedir a comerços, locals, centres de treball, i en general qualsevol dependència pública o privada. Aquestes preses de temperatura s’usen per a garantir la seguretat de l’empresa i empleats, prevenint contagis.

L’AEPD considera que la presa de temperatura és un tractament de dades personals, classificant les dades de salut com especialment sensibles.  A l’ésser un tractament de dades, els registres de  temperatura han de complir el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i, entre ells, el principi de legalitat: que indica que tot tractament ha de basar-se en una causa legitimadora de les previstes en la legislació de protecció de dades per a les categories especials de dades (articles 6.1 i 9.2 del RGPD). Per norma general el consentiment de l’interessat és requisit indispensable per a la realització de qualsevol tractament de dades, i aquest ha de ser atorgat de manera voluntària i lliure (9.2 RGPD).

En aquest cas, l’AEPD considera que els afectats no poden negar-se a realitzar preses de temperatura corporal sense perdre drets d’accés al seu lloc de treball, comerços, espais públics, etc…

L’AEPD subratlla que l’empresa no pot usar les dades amb altres finalitats que la seguretat de l’empresa i empleats.

Accedir al comunicat de la AEPD “Comunicado de la AEPD en relación con la toma de temperatura por parte de comercios, centros de trabajo y otros establecimientos”

Comunicat de l’AEPD en relació amb la presa de temperatura per part de comerços, centres de treball i altres establiments