NOU TERMINI D'INGRÉS REBUTS DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 2020 QUOTES NACIONALS I PROVINCIALS (BOE 20/05/2020) - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic