FORMENTERA - MESURES EN MATÈRIA D´INSCRIPCIONS TURÍSTIQUES - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Es declara la pròrroga automàtica per un any de totes les inscripcions d’estades turístiques subjectes al Reglament 1/2015, prenent com a referència la data de presentació de la DRIAT corresponent.

Se suspèn l’aplicació del Pla de Qualitat 2019-2024 fins al 31 desembre de 2021, si bé totes les estades turístiques hauran d’acreditar el compliment del Pla de Qualitat 2019-2024 (o el que el substitueixi) a 1 de gener de 2022.

Es recorda l’obligat compliment de les següents Ordres, i unes altres que es puguin dictar:

– Ordre del Ministeri de Sanitat SND/257/2020, de 19 de març, en virtut de la qual es declara la suspensió d’obertura al públic d’establiments d’allotjament turístic, tot això de conformitat amb l’article 10.6 del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per COVID-19.

– Ordre del Ministeri de Sanitat SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s’estableixen les condicions per a l’obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l’obertura d’arxius, així com per a la pràctica de l’esport professional i federat (BOE núm. 123, de 3 de maig de 2020).

– Ordre del Ministeri de Sanitat SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat (BOE núm. 130, de 9 de maig de 2020) i, quant a Formentera, actualitza la normativa aplicable.

FORMENTERA – MESURES EN MATÈRIA D´INSCRIPCIONS TURÍSTIQUES