SECTOR D'OFICINES: ACTUALITZACIÓ DE LES MESURES ESTABLERTES EN L'ORDRE DE 20 DE MAIG DE 2020, PER LA QUAL ES VA APROVAR EL PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN MATÈRIA DE SALUT LABORAL, EN EL MARC DE L'ESTRATÈGIA DE RESPOSTA A la INFECCIÓ PEL COVID-19, (BOIB 22-05-2020) - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic