Proves de constatació de la capacitació professional per a l'exercici de les activitats de transport interior i internacional de viatgers i mercaderies, a celebrar en l'àmbit territorial de Formentera - Convocatòria 2017 - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Per la present li informem de la publicació en el BOIB del 09/03/2017 de l’obertura del termini per realitzar les proves de constatació de la capacitació professional per a l’exercici de les activitats de transport interior i internacional de mercaderies i transport interior i internacional de viatgers.

 

SOL•LICITUDS

Termini fins al 30/3/2017 (15 dies hàbils des del 09/03/2017).
Segons model normalitzat a aquest efecte. Hauran d’anar acompanyades d’una còpia del DNI.

 

DATES, HORES I LLOCS DE REALITZACIÓ DE LES PROVES

•Capacitació professional per al transport interior i internacional de mercaderies.

Formentera – 26 abril de 2017
Consell Insular de Formentera
Plaça de la Constitució, 1
Sant Francesc. Formentera
10,00 h Transport interior i internacional de mercaderies. Primera part.
12,30 h Transport interior i internacional de mercaderies. Segona part.

 

• Capacitació professional per al transport interior i internacional de viatgers.

Formentera – 27 d’abril de 2017
Consell Insular de Formentera
Plaça de la Constitució, 1
Sant Francesc. Formentera
10,00 h Transport interior i internacional de viatgers. Primera part.
12,30 h Transport interior i internacional de viatgers. Segona part.

 

Proves de constatació de la capacitació professional per a l’exercici de les activitats de transport interior i internacional de viatgers i mercaderies, a celebrar en l’àmbit territorial de Formentera – Convocatòria 2017
Tagged on:             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *