Convocatòria 2017 - Proves de constatació de la capacitació professional per a l'exercici de les activitats de transport interior i internacional de viatgers i mercaderies, a celebrar en l'àmbit territorial d'Eivissa - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Per la present li informem de la publicació en el BOIB del 23/03/2017 de l’obertura del termini per realitzar les proves de constatació de la capacitació professional per a l’exercici de les activitats de transport interior i internacional de mercaderies i transport interior i internacional de viatgers.

 

SOL·LICITUDS

Termini fins al 3/04/2017
Segons model normalitzat a aquest efecte. Hauran d’anar acompanyades d’una còpia del DNI.

 

DATES, HORES I LLOCS DE REALITZACIÓ DE LES PROVES:

Eivissa – 6 Abril de 2017
Consell Insular de Formentera
Av. Espanya nº 49
07800- Eivissa
8:30h Transport interior i internacional de mercaderies.
12.30h Transport interior i internacional de viatgers.
Convocatòria 2017 – Proves de constatació de la capacitació professional per a l’exercici de les activitats de transport interior i internacional de viatgers i mercaderies, a celebrar en l’àmbit territorial d’Eivissa
Tagged on: