Embaràs de risc o risc durant l'embaràs? - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Encara que sovint es confonen aquests conceptes, el primer es refereix a una situació clínica del propi embaràs i el segon, a una situació en la qual existeix un risc específic associat al lloc de treball. Desentranyem aquest embarbussament i les seves conseqüències laborals.

Semblen conceptes similars, però amb prou feines tenen gens en comú i van associades a prestacions de la Seguretat Social diferents. L’embaràs de risc es refereix a una situació clínica del propi embaràs i el risc durant l’embaràs té a veure amb una situació en la qual existeix un risc específic associat al lloc de treball. Això sí, en tots dos casos, es veu afectada la seva situació laboral.

L’embaràs de risc és una situació clínica del propi embaràs. En ella la dona presenta algun problema mèdic que suposa un risc per a la mare i/o per al fetus, però que no està relacionat amb el treball que pogués estar exercint la dona.

Per parlar de risc durant l’embaràs, la incompatibilitat ha de basar-se en les condicions laborals, no en la pròpia gestació

En aquest cas, la treballadora no podrà sol•licitar la prestació per risc durant l’embaràs, sinó una prestació d’incapacitat temporal per contingència comuna (accident no laboral o malaltia comuna). La dona, per tant, haurà d’acudir al seu metge de capçalera i si aquest considera que és convenient que deixi de treballar algun temps, a causa del seu embaràs de risc, li emetrà un part mèdic de baixa. Això donarà lloc a una prestació econòmica d’incapacitat temporal per malaltia comuna, a partir del quart dia de baixa laboral.

Risc durant l’embaràs

Les situacions per risc durant l’embaràs es produeixen quan els agents, condicions o procediments del lloc de treball poden influir negativament en la salut de la mare gestant i/o la del fetus. En aquest cas, l’empresa ha d’adoptar mesures preventives complementàries. L’objectiu és garantir que la dona pugui seguir exercint el seu treball sense risc per a ella i/o el fill que espera. Si no és possible, l’alternativa és canviar-la temporalment de lloc de treball a un altre exempt de riscos per al seu embaràs. Solament en el cas que l’empresa no pugui tècnica o objectivament complir aquestes condicions, es procedirà a la suspensió del contracte de treball i la treballadora percebrà una prestació econòmica per risc durant l’embaràs, equivalent al 100% de la seva base reguladora.

La prestació per risc durant l’embaràs, regulada pel Reial decret 295/2009, és un subsidi que rep la treballadora embarassada durant el període de suspensió del contracte de treball o d’interrupció de la seva activitat professional per risc durant l’embaràs.

Per trobar-nos en aquest supòsit, la causa de la incompatibilitat ha de basar-se en les condicions laborals, no en la pròpia gestació. Per tant, l’accés a aquesta prestació econòmica, equivalent al 100% de la seva base reguladora, es basa en les condicions del lloc de treball de l’embarassada i en la impossibilitat de la seva empresa de poder adoptar mesures preventives concordes amb el seu estat o de canviar-la temporalment a un altre lloc de treball, i no en el propi estat clínic de l’embaràs (en aquest cas estaríem parlant d’un embaràs de risc).

Embaràs de risc o risc durant l’embaràs?
Tagged on: