Subvencions destinades a fomentar l'economia social per mitjà de la promoció de l'ocupació i la millora de la competitivitat de les cooperatives i les societats laborals - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

En el BOIB del 10/8/2017 es publica l’aprovació de la convocatòria per concedir ajudes públiques destinades a fomentar l’economia social per mitjà de la promoció de l’ocupació i la millora de la competitivitat de les cooperatives i les societats laborals.

Cofinançades parcialment (Programa I) pel Fondo Social Europeu en 85%, a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, Eix 5, objectiu específic 8.2.4, i finançada parcialment (Programa III) pel Servei Públic d’Ocupació Estatal. Programa III. Finançament parcial de les quotes a la Seguretat Social de les persones desocupades que percebin la prestació per desocupació en la seva modalitat de pagament únic i s’incorporin com a soci treballador o de treball en cooperatives de treball associat o de societats laborals.

Organisme: Conselleria de Treball, Comerç i Indústria (CAIB)

Sector: Empreses en general

Subsector: Millora d’estructures

Àmbit geogràfic: Comunitat Autònoma  Illes Balears

Destinataris: Persones aturades que s’hagin constituït com a soci treballador o de treball en una cooperativa o societat laboral

Termini de sol·licitud: Fins al 6 d’octubre 2017

Subvencions destinades a fomentar l’economia social per mitjà de la promoció de l’ocupació i la millora de la competitivitat de les cooperatives i les societats laborals
Tagged on: