ASSESSOR EIVISSA - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Gestió de la recepció de notificacions electròniques de totes les administracions

Facilitem la recepció de notificacions electròniques, gestionant des d'un únic punt de manera àgil totes les notificacions emeses per organismes oficials (AEAT, Seguretat Social, Trànsit, CAIB, Ajuntaments, Lexnet, etc...), amb la seguretat que es reben els notificacions electròniques corresponents, dins d'un termini per a poder recórrer, minimitzant sancions, i publicacions en BOE per notificacions fallides.

Control centralitzat

Total seguretat

Compromís: comptabilitzem diàriament els teus bancs. Conciliació bancària total

Comptabilitzem diàriament els bancs de la teva empresa i així podràs conèixer cada matí el saldo real de tots els teus comptes comptables
No necessites entrar a cadascuna de les teves banques online, i tampoc enviar-nos els extractes bancaris per a comptabilitzar-los.
Agilitem el procés, per a disposar d'una comptabilitat totalment actualitzada que permeti adoptar decisions.

Màxima eficiència

Total informació

Oficina 24 h amb accés en el núvol a documentació del client

Accés remot mitjançant serveis en el núvol o aplicació mòbil a la documentació del client i models oficials d'Hisenda, Seguretat Social, Administracions Locals, Nòmines, Liquidacions.
Servei preferent
Seguretat i control

Esmorzars amb Serra Mayans Assessors

La gestió del risc i la morositat és molt important per a les empreses. Podem dividir el seu abast en dos grans blocs: accions correctives, aquelles que apliquem quan l'empresa ja té un problema, i accions preventives, aquelles que tracten de minimitzar el risc d'impagament. Precisament, analitzarem totes dues parts, per a poder actuar amb major contundència.

+ Info
empleados

EL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL I ALTRES NOVETATS LABORALS QUE HAN ENTRAT EN VIGOR EN EL 2020

Passem a resumir breument la nova normativa que en l’àmbit laboral afecta a empreses i treballadors Augment del salari mínim interprofessional L’SMI o Salari Mínim Interprofessional de 2020 es fixa, de manera oficial, en...

euro-currency-coin-flag

MODEL 720 – DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A l’ESTRANGER

Els recordem que el termini establert per a la presentació de la declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger corresponent a l’exercici 2019 finalitza el 31 de març de 2020. S’ha d’informar...

candy-store-1521472_960_720

Novetats en el nou Conveni Col·lectiu de Comerç d’Illes Balears.

Amb data 14 de desembre de 2019 ha sortit publicat el nou conveni col·lectiu per al sector del comerç a Illes Balears; donada la importància d’aquest conveni col·lectiu en la nostra Comunitat Autònoma, passem...

deadline

TERMINI OPCIÓ DEL PAGAMENT A COMPTE – IMPOST DE SOCIETATS

El pròxim 29 de febrer de 2020 acaba el termini per a realitzar el canvi d'opció del pagament a compte de l'Impost de societats, per a entitats l'exercici de les quals coincideixi amb l'any...

Gestió i administració de finques / Inmobiliaria

Des de Serra Mayans Assessors li oferim gestionar, simplificar i alliberar de càrregues pròpies dels problemes de les comunitats de veïns, efectuant tots els tràmits derivats de la Gestió i Administració de Finques.

+ Info

Responsabilitat Social Corporativa

Serra Mayans Assessors té una Responsabilitat, com a Organització, tant a nivell intern com extern, independentment de la seva naturalesa. La base d'aquesta són les persones i l'entorn.

+ Info

Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE)

RED_PAESerra Mayans Assessors ajuda i assessora als emprenedors com a Punt d'Atenció a l'Emprenedor (Punt PAE) de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, del Ministeri d'economia, Indústria i competitivitat a través de les nostres oficines. Oferim assessorament, perquè l'inici de la teva nova activitat empresarial sigui el més senzill possible.

Planifica el teu estalvi i aconsegueix beneficis fiscals

Perquè l'estalvi a futur és important i la seva planificació encara més.
Plans de pensions, Plans de previsió, Assegurances (PPA), Plans individuals d'estalvi sistemàtic (PIAS)