Autónomos Archives - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Principals novetats tributàries introduïdes per la Llei 6/2017, de 24 d’Octubre, de reformes urgents del treball autònom BOE 25/10/2017

Principals novetats tributàries introduïdes per la Llei 6/2017, de 24 d’Octubre, de reformes urgents del treball autònom BOE 25/10/2017

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES Deductibilitat de les despeses de subministraments de l’habitatge parcialment afecta a l’activitat econòmica i de les despeses de manutenció incorreguts en el desenvolupament de l’activitat en estimació directa. Amb efectes des de

Es convoquen ajudes a transportistes autònoms per carretera que abandonin l’activitat en 2017

Es convoquen ajudes a transportistes autònoms per carretera que abandonin l’activitat en 2017

Organisme: Ministeri de Foment Sector: Transport Subsector: Terrestre Administració: Ministeri de Foment Àmbit geogràfic Espanya Comunitat Autònoma: Qualsevol Comunitat Província: Qualsevol Província Informació addiciona Tipus: Subvenció Destinataris: Transportistes autònoms de mercaderies per carretera Termini de sol•licitud: Fins a l’11 d’abril