Obligaciones Archives - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Aprovat el model de declaració trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques: BOE núm. 131, 30 de Maig de 2018

Aprovat el model de declaració trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques: BOE núm. 131, 30 de Maig de 2018

La nova obligació d’informació s’estableix amb finalitats de prevenció del frau fiscal per a les persones o entitats, en particular, les denominades «plataformes col•laboratives», que mitjancin en la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques. Queden exclosos d’aquest concepte, i per

A partir del dia 1 d’octubre 2018 els treballadors autònoms han de realitzar els seus tràmits per via electrònica, inclosa la recepció i signatura de notificacions

A partir del dia 1 d’octubre 2018 els treballadors autònoms han de realitzar els seus tràmits per via electrònica, inclosa la recepció i signatura de notificacions

L’Ordre Ministerial ESS/214/2018, d’1 de març que modifica l’Ordre ESS/484/2013 reguladora del Sistema de Remissió Electrònica de Dades (Sistema XARXA) en l’àmbit de la Seguretat Social, estableix l’obligatorietat dels treballadors per compte propi o autònoms per incorporar-se a aquest Sistema.

Aprovació de la modificació puntual de l’Ordenança reguladora dels horaris d’establiments i espectacles públics i activitats recreatives – AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Aprovació de la modificació puntual de l’Ordenança  reguladora dels horaris d’establiments i espectacles públics i activitats recreatives – AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

A l’efecte d’aquesta ordenança es consideren els següents grups de locals o activitats. I. Restaurants, Bars, Cafès, Cafeteries i anàlegs. II. Bars Musicals (bar amb llicència de música) i anàlegs. III. Bingos, Salons de Joc, Cinemes, Teatres, Cafès Teatre i