CALENDARI LABORAL DESEMBRE 2019 - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

CALENDARI LABORAL DESEMBRE 2019

6-12-2019…Dia de la Constitució
25-12-2019…Dia de Nadal
26-12-2019…Segona festa de Nadal


CALENDARI CONTRIBUENT DESEMBRE 2019

De l’1 al 20:
3er pagament a compte de l’impost de societats


CALENDARI OBERTURA AUTORITZADA ESTABLIMENTS COMERCIALS DESEMBRE 2019

(Per a establiments subjectes a règim general d’horaris comercials, no aplica si superfície inferior a 300m2)

1-12-2019… Diumenge
8-12-2019… Diumenge
22-12-2019… Domingo

AGENDA AMB L’ASSESSORIA DESEMBRE 2019

Lliurar de l’1 al 10 de desembre 2019 :
-Factures emeses i rebudes novembre 2019
-Documentació bancs novembre 2019
-Altres documents comptables novembre 2019
-I documentació relativa a mesos anteriors pendent de lliurament

Lliurar màxim abans del 22 de Desembre 2019:
-Les modificacions de nòmines del mes corrent
-Faltes d’assistència o dietes del mes corrent.
-Comunicats d’alta/ baixa per malaltia i accident del mes corrent

Els rebuts de nòmines s’emetran en els últims 5 dies laborables del mes i es col·locaran en l’àrea de clients de la We

CALENDARI LABORAL DESEMBRE 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.