CALENDARI LABORAL GENER 2020 - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

CALENDARI LABORAL GENER 2020

01-01-20120…Any Nou… En tota la Comunitat Autònoma
06-01-2020…Epifania del Senyor… En tota la Comunitat Autònoma
17-01-2020…Sant Antoni…En totes les Parròquies del Municipi.
21-01-2020…Santa Inés…Només en la Parròquia de Santa Inés.

CALENDARI CONTRIBUENT GENER 2020

Fins al 20
• – Model 111/123/115, rendiments treballo, cap. Mobiliari i immobiliari
• -Model 190/193/180, Resum anual de retencions
• – Model 700. Ecotaxa

Fins al 30
• – Model 303 d’autoliquidació de l’IVA
• – Model 130/131 d’autoliquidació del pagament fraccionat de l’IRPF
• – Model 390 Resum anual d’IVA
• – Model 309/349 d’operacions intracomunitàries
• – Model 184: declaració informativa per a entitats en règim d’atribució de rendes.
• – Model 710, Ecotaxa

CALENDARI OBERTURA AUTORITZADA ESTABLIMENTS COMERCIALS GENER 2020
(Per a establiments subjectes a règim general d’horaris comercials, no aplica si superfície inferior a 300m2)

05-01-2020…Domingo

AGENDA AMB L’ASSESSORIA GENER 2020

Lliurar de l’1 al 10 de gener 2020 :
• Factures emeses i rebudes desembre 2019
• Documentació bancs desembre 2019
• Altres documents comptables desembre 2019
• I documentació relativa a mesos anteriors pendent de lliurament

Lliurar màxim abans del 22 de gener 2020:
• les modificacions de nòmines del mes corrent
• faltes d’assistència o dietes del mes corrent.
• Comunicats d’alta/ baixa per malaltia i accident del mes corrent
Els rebuts de nòmines s’emetran en els últims 5 dies laborables del mes i es col·locaran en l’àrea de clients de la Web

CALENDARI LABORAL GENER 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.