CALENDARI LABORAL OCTUBRE 2019 - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

CALENDARI LABORAL OCTUBRE 2019
12-10-2019…Festa Nacional

CALENDARI CONTRIBUENT OCTUBRE 2019
De l’1 al 20:
Ret. Treball, professionals, cap. Mobiliari i immobiliari
IVA
Pagaments fraccionats IRPF
Declaració operacions intracomunitàries

CALENDARI OBERTURA AUTORITZADA ESTABLIMENTS COMERCIALS OCTUBRE 2019
(Per a establiments subjectes a règim general d’horaris comercials, no aplica si superfície inferior a 300m2)
12-10-2019… Dissabte… Festa Nacional
27-10-2019…Domingo

AGENDA AMB L’ASSESSORIA OCTUBRE 2019
Lliurar de l’1 al 10 d’octubre 2019 :
• Factures emeses i rebudes setembre 2019
• Documentació bancs setembre 2019
• Altres documents comptables setembre 2019
• I documentació relativa a mesos anteriors pendent de lliurament

Lliurar màxim abans del 22 d’Octubre 2019:
• les modificacions de nòmines del mes corrent
• faltes d’assistència o dietes del mes corrent.
• Comunicats d’alta/ baixa per malaltia i accident del mes corrent

Els rebuts de nòmines s’emetran en els últims 5 dies laborables del mes i es col·locaran en l’àrea de clients de la Web

CALENDARI LABORAL OCTUBRE 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.