Línea ICO 2019 - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Per l’any 2019 han sigut aprovades les següents Línea del ICO:

Import màxim per client: fins a 12,5 milions d’euros, en una o varies operacions.
Conceptes financiables: Liquiditat i Inversions dins del territori nacional.
Modalitat: préstec/leasing per inversions y préstec/línia de crèdit per liquiditat.
Tipus d’ interès: fixe o variable, més el marge establert per l’Entitat de Crèdit segons el termini d’amortització.
Termini d’amortització i carència: Màxim 20 anys fins 3 anys de carència.
Vigència: es podrà formalitzar préstecs a l’empara d’aquesta Línea fins el dia 21 de desembre de 2019.

Línea ICO 2019
Tagged on: