Des de l’1 de Gener els comerços poden gestionar la devolució d’IVA a viatgers electrònicament

Es tracta del sistema DIVA implantat per l’Agència Tributària. A través del mateix es digitalitza el segellat de les factures per a la devolució de l’IVA de viatgers, segellat digital que té plena validesa jurídica. El sistema DIVA té, de moment, caràcter voluntari. Per al viatger té l’avantatge que agilitza el procediment de devolució i per al comerciant pot suposar un valor afegit que oferir als seus clients i dóna major seguretat i traçabilitat en tot el procés, ja que els seus documents de reemborsament d’IVA estan disponibles directament en el sistema de l’Administració. A les Duanes els permet fer una millor gestió dels riscos, de tal manera que s’afavoreixi l’ús lícit d’aquest avantatge fiscal. El sistema DIVA es basa ...
Leer Más

Menys possibilitats d’ajornar o fraccionar els pagaments a Hisenda – Aplicable a procediments iniciats a partir d’1 de Gener de 2017

A partir del 1 de gener no s’acceptaran les sol•licituds d’ajornament o fraccionament dels següents deutes: – Els corresponents a obligacions del retenedor o l’obligat a realitzar ingressos a compte, sense excepcions. És a dir, les retencions i ingressos a compte practicats per un empresari o professional. – Els derivats de tributs que hagin de ser legalment repercutits, tret que es justifiqui degudament que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades. És a dir, el pagament de l’IVA no es podrà ajornar tret que pugui acreditar-se que no ha estat cobrat. – Els pagaments fraccionats de l’Impost de societats. – Els que resultin d’haver perdut un recurs o reclamació (en via econòmic-administrativa o contenciós-administrativa) si durant la tramitació del ...
Leer Más

Incompliment del nou Reglament de Protecció de Dades per part de les empreses

El 56 per cent de les empreses espanyoles no ha posat encara en marxa plans per adaptar les seves polítiques de privadesa a la normativa del Reglament General de Protecció de Dades aprovada per la Unió Europea el passat mes d’abril, i això malgrat que el 72 per cent de les companyies espanyoles manifesta estar ben informada sobre la nova normativa i el seu impacte en la gestió de les dades dels seus clients. Un aspecte destacable de la nova normativa europea és l’obligació de anonimizar les dades personals dels clients quan són usats per a la realització de proves del programari. Actualment només el 52 per cent de les empreses reconeix que ho compleix. D’altra banda, el 92 cent ...
Leer Más

Subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica per autoconsumo dirigida a particulars

 AMPLIAT EL TERMINI DE SOL·LICITUDS FINS Al 30/08/2016 El termini de sol·licitud de subvencions serà fins al 30/8/2016 ( o fins que s’esgoti la partida pressupostària) per al foment de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica per autoconsumo, que promogudes per les persona físiques o comunitats de propietaris. que siguin titulars del corresponent contracte de subministrament elèctric. Les matèries subvencionables són inversions en noves instal·lacions pel autoconsumo, amb una potència de bec a instal·lar de 3kWp. En el cas d’instal·lar una potència superior només se subvencionaran els primers 3kWp. Les inversions s’hauran d’executar i pagar dins del període que va des de la data de presentació de la sol·licitud segons Registre d’entrada de la mateixa i no podrà ser superior al ...
Leer Más

Infracció tributària per pagar en efectiu per sobre dels límits establerts

La Llei 7/2012, de 29 d’octubre va establir una limitació als pagaments en efectiu. La mateixa estableix que no podran pagar-se en efectiu les operacions, en les quals alguna de les parteixes intervinents actuï en qualitat d’empresari o professional, amb un import igual o superior a 2.500 euros o el seu contravalor en moneda estrangera. No obstant això, el citat import serà de 15.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d’empresari o professional. A l’efecte del càlcul de les quanties indicades, se sumaran els imports de totes les operacions o pagaments en què s’hagi pogut ...
Leer Más
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad