SUBVENCIONS Al SECTOR COMERÇ DETALLISTA I DETERMINADES EMPRESES DE SERVEIS 2019 A BALEARS - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

El passat 6 d’Abril es va publicar en el BOIB l’obertura del termini de sol·licitud de subvencions per a fomentar la modernització i millora de la competitivitat de les petites empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis per a l’exercici 2019.

Poden ser beneficiaris les persones físiques i jurídiques, titulars de petites empreses (Pimes i micropymes) que exerceixin alguna de les activitats dels epígrafs següents d’IAE:

 • Grup 641, tots els epígrafs FRUITERIES
 • Grup 642, tots els epígrafs CARNISSERIES.
 • Grup 643, tots els epígrafs PEIXATERIES
 • Grup 644, tots els epígrafs PASTISSERIES I FLECA
 • Grup 645, tots els epígrafs COMERÇOS Al MENOR DE VINS I BEGUDES
 • Grup 647, tots els epígrafs, excepte el 647.5 COMERÇOS ALIMENTACIÓ I BEGUDES
 • Grup 651, tots els epígrafs COMERÇOS TÈXTILS, CONFECCIÓ, CALÇATS, PELLS I ARTICULOS DE CUIR
 • Grup 652, tots els epígrafs, excepte el 652.1 DROGUERIES I NETEJA, PERFUMERIA, FLORISTERIES
 • Grup 653, tots els epígrafs MOBLES, EQUIPAMENT DE LA LLAR, MATERIAL I APARELLS ELECTRICS, ELECTRÒNICS, ELECTRODOMESTICS, MOBLES CUINA
 • Grup 654, únicament els epígrafs 654.2 i 654.6 ACCESSORIS I PECES RECANVI VEHICLES TERRESTRES, COBERTES, BANDES DE RODOLAMENT, RECANVIS I EINES DE VEHICLES
 • Grup 656, tots els epígrafs COMERÇ BÉNS USATS (MOBLES, PECES, ESTRIS DOMESTICOS)
 • Grup 657, tots els epígrafs COMERÇ INSTRUMENTS COMERCIALS
 • Grup 659, tots els epígrafs FILATÈLIA, MONEDES, OBRES D’ART, ANTIGUITATS, MOBLES OFICINA, INSTRUMENTS MÈDICS, ORTOPEDICS, OPTICS I FOTOGRAFICS, LLIBRERIES PAPERERIES, JOIERIA,
  RELLOTGERIA ARGENTERIES I BIJUTERIA, BOTIGUES DE JOGUINES, ARTICLES ESPORT, ARMERÍES, FLORISTERIES I BOTIGUES D’ANIMALS
 • Grup 662, tots els epígrafs COMERÇ MIXT I INTEGRAT, TOTA CLASSE DE ARTICLES INCLOENT ALIMENTACIÓ I BEGUDES
 • Grup 971, tots els epígrafs BUGADERIES I TINTORERIES
 • Grup 972, tots els epígrafs PERRUQUERIES I INSTITUTS DE ESTETICA
 • Grup 973, únicament l’epígraf 973.1 SERVEIS FOTOGRÀFICS
 • Grup 975, tots els epígrafs SERVEIS DE ENMARCATGE

 

Matèries subvencionables:

 • Inversions per a la millora tecnològica encaminada a potenciar el comerç electrònic en establiments de venda presencial (aplicacions informàtiques, creació o millora del lloc web, allotjament, i adquisició d’equipament informàtic).
 • Inversions que impliquin un avanç cap a una economia baixa en carboni, la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat (adquisició i instal·lació d’aparells o sistemes d’il·luminació de baix consum, adquisició i instal·lació d’aparells de climatització i/o de conservació d’aliments que suposin una reducció del consum energètic, altres inversions que suposin una millora de la qualificació en el certificat d’eficiència energètica, instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, i implantació de sistemes de gestió energètica.)
 • Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la modernització de l’establiment comercial (mobiliari, maquinària, instal·lacions, sistemes d’alarma, TPV i retolació comercial, interior i exterior).
 • Obres i reformes que comportin la millora i modernització de l’establiment.
 • Inversions per a millorar l’accessibilitat i per a eliminar barreres arquitectòniques.
 • Adquisició i instal·lació d’equipament necessari per a la millora de la imatge de l’establiment (retolació comercial, interior i exterior)

El projecte o actuació presentat ha de tenir un cost elegible mínim de 2.000 euros (IVA exclòs).
La quantia de la subvenció és del 50% del cost elegible (IVA exclòs), amb un màxim de 7.000 euros per empresa.

Els projectes per als quals se sol·liciten aquestes ajudes s’han d’executar i pagar en el període comprès entre l’1 de novembre de 2018 i l’1 d’octubre de 2019 (tots dos inclosos).

El termini per a justificar la realització de les activitats subvencionades finalitza l’1 d’octubre de 2019.

No s’han de tenir en consideració com a justificants de la inversió subvencionada les factures emeses ni els pagaments fets amb anterioritat a l’1 de novembre de 2018 ni els posteriors a l’1 d’octubre de 2019.

Els justificants de pagament de les factures, a l’efecte de justificació són molt estrictes, i els pagaments han d’efectuar-se a través de transferència bancària necessàriament (a excepció de factures inferiors a 500 euros on es demanarà un rebut de cobrament signat pel proveïdor). No s’admeten factures per import inferior a 100€ IVA inclòs

Els documents bancaris de pagament han d’incloure la data, l’import, el concepte de pagament que identifiqui el núm. de factura, també les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i l’emissor de la factura.

Si té previst algun tipus d’inversió en el seu establiment i considera que pot resultar del seu interès consulti’ns i li ampliarem informació sobre aquest tema segons el seu cas concret i li tramitarem la sol·licitud d’aquestes ajudes.

SUBVENCIONS Al SECTOR COMERÇ DETALLISTA I DETERMINADES EMPRESES DE SERVEIS 2019 A BALEARS

Leave a Reply

Your email address will not be published.