BALEARS - SUPERACIÓ DE LA FASE 3 AMB EFECTES 21-6-2020 (BOIB 19-06-2020) - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Es declara superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, per a tot el territori de les Illes Balears, amb efectes de dia 21 de juny de 2020.

A partir d’aquesta data s’aplicaran, a més de les mesures que ja li han estat traslladades i que van ser establertes en el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, a més d’aquelles que, d’acord amb la legislació vigent, estableixi el Govern de la Comunitat Autònoma.

BALEARS – SUPERACIÓ DE LA FASE 3 AMB EFECTES 21-6-2020 (BOIB 19-06-2020)