ANOTACIÓ IMPORTANT SOBRE PRESCRIPCIÓ DE LES ACCIONS PERSONALS: ATENCIÓ Al PRÒXIM 7 D'OCTUBRE DE 2020 - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

La Llei 42/2015, de 5 d’octubre, que va entrar en vigor el 7 d’octubre de 2015, va reformar l’art. 1.964.2 Del Codi Civil (d’ara endavant CC) encarregat d’establir el termini de prescripció de les accions personals, reduint el termini general dels 15 als 5 anys.

Donada l’ambigüitat de la redacció de l’art. 1939 del CC i les múltiples situacions o relacions jurídiques que es poden veure afectades per l’una o l’altra prescripció, el Tribunal Suprem en la seva Sentència de 20/01/2020 ha interpretat el règim transitori aplicable en cadascuna de les relacions jurídiques que es poden donar segons la seva data d’origen donant major seguretat jurídica. En el següent quadre es pot veure de manera pràctica cadascuna d’elles:

Relacions jurídiques Règim de prescripció
Les nascudes abans del 7 d’octubre de 2000 Estarien prescrites el 7 d’octubre de 2015 d’entrada en vigor de la Llei 42/2015.
Les nascudes entre el 7 d’octubre de 2000 i el 7 d’octubre de 2005 Se’ls aplica el termini de 15 anys previst en la redacció original de l’art. 1.964 CC.
Les nascudes entre el 7 d’octubre de 2005 i el 7 d’octubre de 2015 Prescriuen el 7 d’octubre de 2020 en aplicació de la regla de transitorietat de l’art. 1.939 CC.
Finalment, les nascudes després del 7 d’octubre de 2015 Se’ls aplica el nou termini de 5 anys.

 

Per tant, tots aquells creditors que tinguin algun crèdit pendent de cobrament que tingui el seu origen entre el 7 d’octubre de 2005 i el 7 d’octubre de 2015, hauran de tenir especial cura a recaptar el seu cobrament o, en un altre cas, interrompre la prescripció abans del 7 d’octubre de 2020, perquè en cas contrari prescriurà el deute sense possibilitat de reclamació.

ANOTACIÓ IMPORTANT SOBRE PRESCRIPCIÓ DE LES ACCIONS PERSONALS: ATENCIÓ Al PRÒXIM 7 D’OCTUBRE DE 2020