CALENDARI LABORAL JULIOL 2020 - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

CALENDARI LABORAL JULIOL 2020

 

25-07-2020…St. Jaume (diada de Formentera).. En totes l’illa de Formentera

 

CALENDARI CONTRIBUENT JULIOL 2020

 

De l’1 al 20 (2n trimestre)

Retencions treballo, professionals, capital mobiliari i immobiliari

IVA

Pagament fraccionat IRPF

Declaració operacions intracomunitàries

 

De l’1 al 25

Impost de societats

 

De l’1 al 30 ( o nous terminis estipulats després de finalitzar l’estat d’Alarma 21-10-2020 )

Registre Mercantil: dipòsit comptes anuals, certificació i memòria societats

 

CALENDARI OBERTURA AUTORITZADA ESTABLIMENTS COMERCIALS JULIOL 2020

(Per a establiments subjectes a règim general d’horaris comercials, no aplica si superfície inferior a 300m2)

 

5-07-2020…Domingo

 

AGENDA AMB L’ASSESSORIA JULIOL 2020

 

Lliurar de l’1 al 10 de juliol 2020 :

  • Factures emeses i rebudes juny 2020
  • Documentació bancs juny 2020
  • Altres documents comptables juny 2020
  • I documentació relativa a mesos anteriors pendent de lliurament

 

Lliurar màxim abans de el 22 de juliol 2020:

  • les modificacions de nòmines del mes corrent
  • faltes d’assistència o dietes del mes corrent.
  • Comunicats d’alta/ baixa per malaltia i accident del mes corrent

 

Els rebuts de nòmines s’emetran en els últims 5 dies laborables del mes i es col·locaran en l’àrea de clients de la Web.

 

CALENDARI LABORAL JULIOL 2020