FORMENTERA – FASE 3 - FLEXIBILITZACIÓ DE DETERMINADES RESTRICCIONS D'ÀMBIT NACIONAL ESTABLERTA - COVID-19 (BOE 06-06-2020) - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Podrà procedir-se a l’obertura al públic dels establiments d’hostaleria i restauració per a consum en el local sempre que no se superi el cinquanta per cent del seu aforament i es compleixin les condicions previstes.

Podrà procedir-se a la reobertura al públic de locals de discoteques i bars d’oci nocturn sempre que no se superi un terç del seu aforament i es compleixin les condicions previstes. En tot cas, podrà procedir-se a l’obertura al públic de les terrasses a l’aire lliure d’aquests establiments.

Quan existís en el local un espai destinat a pista de ball o similar, el mateix podrà ser utilitzat per a instal·lar taules o agrupacions de taules, no podent dedicar-se aquest espai al seu ús habitual.

FORMENTERA – FASE 3 – FLEXIBILITZACIÓ DE DETERMINADES RESTRICCIONS D’ÀMBIT NACIONAL ESTABLERTA – COVID-19 (BOE 06-06-2020)