SECTOR COMERÇ - EN L'ÀMBIT DE LES ILLES BALEARS, LES MESURES DE FLEXIBILITZACIÓ, REGULACIÓ I GRADUACIÓ DE LES RESTRICCIONS FINS ARA ESTABLERTES EN APLICACIÓ DE LA FASE 3 (BOIB 7-06-2020) - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Condicions que han de complir els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals oberts al públic, que no tinguin la condició de centres i parcs comercials

 

  1. Els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals que obren al públic amb independència de la seva superfície útil d’exposició i venda han de complir tots els requisits següents:

 

  1. a) Que es redueixi al cinquanta per cent l’aforament total en els establiments i locals. En el cas d’establiments o locals distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna d’elles ha de guardar aquesta mateixa proporció.

 

En qualsevol cas, s’ha de garantir una distància mínima de dos metres entre clients. En els locals en els quals no sigui possible mantenir aquesta distància, es permet únicament la permanència dins del local d’un client.

 

  1. b) Que s’estableixi un horari d’atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.

 

  1. c) Que es compleixin addicionalment les mesures d’higiene i prevenció de riscos d’aplicació.

 

  1. El que es disposa, a excepció de les mesures de seguretat i higiene no és aplicable als establiments i locals comercials detallistes que ja estaven oberts al públic d’acord amb l’article 10.1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, per als productes o seccions esmentats en el citat article.

 

  1. Tots els establiments i locals oberts al públic segons el que es disposa en aquest capítol poden establir, en el seu cas, sistemes de recollida en l’establiment dels productes adquirits per telèfon o Internet, sempre que garanteixin una recollida escalonada que eviti aglomeracions a l’interior del local o en el seu accés.

 

  1. Es pot establir un sistema de repartiment a domicili preferent per a col·lectius determinats

 

  1. En el cas de mercats ambulants, que ja haguessin reiniciat la seva activitat en aplicació de la fase 2 o la reiniciïn per decisió de l’Ajuntament corresponent a partir de l’entrada en vigor d’aquest decret, s’ha de garantir la limitació a la meitat dels llocs habituals o autoritzats, limitant l’afluència de clients de manera que s’asseguri el manteniment de la distància social de dos metres.

 

Els Ajuntaments poden augmentar la superfície habilitada o habilitar nous dies per a l’exercici d’aquesta activitat, de manera que es produeixi un efecte equivalent a la citada limitació.

 

A l’hora de determinar els comerciants que poden exercir la seva activitat, l’Ajuntament pot prioritzar aquells que comercialitzen productes alimentaris i de primera necessitat, assegurant que no es manipulin els productes comercialitzats en els mateixos per part dels consumidors. Els Ajuntaments han d’establir requisits de distanciament entre llocs i condicions de delimitació del mercat amb l’objectiu de garantir la seguretat i distància entre treballadors, clients i vianants.

SECTOR COMERÇ – EN L’ÀMBIT DE LES ILLES BALEARS, LES MESURES DE FLEXIBILITZACIÓ, REGULACIÓ I GRADUACIÓ DE LES RESTRICCIONS FINS ARA ESTABLERTES EN APLICACIÓ DE LA FASE 3 (BOIB 7-06-2020)