CALENDARI LABORAL JUNY 2020 - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

CALENDARI LABORAL JUNY 2020

 

24-06-2020…St. Joan… En totes les Parròquies de Sant Joan de Labritja

 

CALENDARI CONTRIBUENT JUNY 2020

 

Fins al 30

Impost sobre la renda de les persones físiques

 

CALENDARI OBERTURA AUTORITZADA ESTABLIMENTS COMERCIALS JUNY 2020

(Per a establiments subjectes a règim general d’horaris comercials, no aplica si superfície inferior a 300m2)

 

 

AGENDA AMB L’ASSESSORIA JUNY 2020

 

Lliurar de l’1 al 10 de juny 2020:

  • Factures emeses i rebudes maig 2020
  • Documentació bancs maig 2020
  • Altres documents comptables maig 2020
  • I documentació relativa a mesos anteriors pendent de lliurament

 

Lliurar màxim abans del 22 de juny 2020:

  • les modificacions de nòmines del mes corrent
  • faltes d’assistència o dietes del mes corrent.
  • Comunicats d’alta/ baixa per malaltia i accident del mes corrent

 

Els rebuts de nòmines s’emetran en els últims 5 dies laborables del mes i es col·locaran en l’àrea de clients de la Web

CALENDARI LABORAL JUNY 2020