Des de Serra Mayans Assessors li oferim gestionar, simplificar i alliberar de càrregues pròpies dels problemes de les comunitats de veïns, efectuant tots els tràmits derivats de la Gestió i Administració de Finques.

Prestem tots els Serveis que pugui necessitar la seva Comunitat de Propietaris.

GESTIÓ

 • Enviament a les entitats bancàries, a través d'Internet, dels rebuts corresponents tant a les quotes ordinàries com a les possibles derrames extraordinàries.
 • Preparar amb la deguda antelació i sotmetre a la Junta Directiva el pressupost anual d'ingressos i despeses.
 • Expedir, amb el vistiplau del president, certificacions dels acords adoptats per la Junta General.
 • Redacció de les actes de les juntes generals de Propietaris, tant de les ordinàries com de les extraordinàries, Transcripció de les actes, un cop aprovades, al llibre d'actes.
 • Custòdia de tota la documentació de la Comunitat.
 • Estudis de costos en la comunitat.
 • Mediació en els conflictes que puguin sorgir entre els veïns.
 • Assegurances obligatòries.

MANTENIMENT

 • Vigilar el correcte estat de l'edifici i les seves instal•lacions, i, a aquests efectes, fer els advertiments i les advertències corresponents als propietaris.
 • Atendre la conservació dels elements comuns de la Comunitat, disposant les reparacions ordinàries i, pel que fa a les extraordinàries, adoptar les mesures urgents, donant immediat compte al president.
 • Complir i fer complir els acords adoptats en matèria d'obres o altres matèries, sempre que estiguin subjectes a llei.
 • Control dels treballs que realitzin les Empreses contractades per la Comunitat tant per al manteniment ordinari com les reparacions extraordinàries (execució, terminis, etc.).
 • Control de proveïdors i del personal al servei de la Comunitat.
 • Efectuar les gestions que siguin necessàries davant d'organismes oficials o altres entitats com Alcaldia, Urbanisme, Servei d'Aigua i Clavegueram, companyies subministradores d'energia elèctrica, gas, etc.

COMPTABILITAT

 • Portar la comptabilitat de la Comunitat.
 • Realitzar un seguiment dels cobraments i pagaments.
 • Control i seguiment del pressupost aprovat per la Junta de Propietaris.

COMPLIMENT LEGAL

 • Suport legal per a consultes sobre l'edifici i els seus els propietaris relacionades amb assumptes de la Comunitat.
 • Reclamació via judicial als propietaris morosos, prèvia autorització de la Junta de Propietaris, de les quantitats que deuen a la Comunitat.

FISCAL - LABORAL

 • Gestió de tot el relatiu a Empleats de la Comunitat: Nòmines, Liquidació de les Assegurances Socials, presentació de les declaracions de retencions IRPF, etc.
 • Presentació davant l'Agència Tributària de totes les declaracions formals obligatòries per a la Comunitat: models 347, 111, etc.

Com podem ajudar-li?

Davant qualsevol dubte, posi's en contacte amb nosaltres. Estarem encantats d'atendre-li

Contacti
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad