Normativas – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

Modificació de l’ordenança reguladora dels horaris d’establiments i espectacles públics i activitats recreatives al municipi de Sant Josep de Sa Talaia

Modificació de l’ordenança reguladora dels horaris d’establiments i espectacles públics i activitats recreatives al municipi de Sant Josep de Sa Talaia

Grups d’establiments Grup I: Establiments de restauració (restaurant, bar cafeteria, o similars) A) Establiments de restauració B) Establiments de restauració, amb ubicació especial Grup II: Establiments d’entreteniment: A) Clubs de platja i similars B) Cafès concert C) Sales de festa,