Implantació de sistemes de Qualitat – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

A Serra Mayans Assessors li donem l’oportunitat de millorar la seva estratègia empresarial a través de la certificació de sistemes de gestió de qualitat com són ISO 9000 Gestió de la Qualitat i ISO 14000 Gestió Ambiental.

És evident i verificable que a major grau d’implantació de sistemes de gestió de qualitat, millors són els resultats empresarials, i això s’aconsegueix a través de tres vies principalment:

  • S’eliminen o redueixen els defectes dels productes abans de la seva comercialització / Disminució de Costos.
  • Es redueixen els errors en tots els cicles dels processos que afecten la productivitat / Disminució de Costos.
  • S’incrementa la bona imatge de l’empresa, la desitjabilitat dels seus productes i la satisfacció dels clients / Increment de Vendes.

Si vol millorar, no dubti a implantar un sistema de qualitat.