Subvencions – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

Serra Mayans Assessors posseeix una àmplia i provada experiència en la cerca, gestió i tramitació d’ajudes i subvencions tant locals, autonòmiques, nacionals i europees.
Els nostres serveis comprenen la realització preliminar d’un rastreig de les ajudes existents per a cada cas en particular, així com l’assessorament en cobertures i requisits.
Realitzem tota la gestió, des de la tramitació de la sol·licitud, el seguiment i justificació de projectes acollits a línies i programes de finançament o subvenció davant els organismes convocants.