Alquiler turístico – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

Aprovat el model de declaració trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques: BOE núm. 131, 30 de Maig de 2018

Aprovat el model de declaració trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques: BOE núm. 131, 30 de Maig de 2018

La nova obligació d’informació s’estableix amb finalitats de prevenció del frau fiscal per a les persones o entitats, en particular, les denominades «plataformes col•laboratives», que mitjancin en la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques. Queden exclosos d’aquest concepte, i per