IRPF – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

Principals novetats tributàries introduïdes per la Llei 6/2017, de 24 d’Octubre, de reformes urgents del treball autònom BOE 25/10/2017

Principals novetats tributàries introduïdes per la Llei 6/2017, de 24 d’Octubre, de reformes urgents del treball autònom BOE 25/10/2017

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES Deductibilitat de les despeses de subministraments de l’habitatge parcialment afecta a l’activitat econòmica i de les despeses de manutenció incorreguts en el desenvolupament de l’activitat en estimació directa. Amb efectes des de