Guia Completa per Identificar Emails Fraudulents

Guia Completa per Identificar Emails Fraudulents Introducció En l’era digital, els emails fraudulents són una amenaça constant. És crucial saber identificar-los per protegir la nostra informació personal i financera. En aquesta guia, explorarem els diferents tipus d’emails fraudulents, les seves característiques, i com detectar-los. Tipus d’Emails Fraudulents Phishing – Descripció: Emails que intenten enganyar el destinatari perquè reveli informació personal o financera. Objectiu: Robar credencials d’inici de sessió, dades bancàries, números de targetes de crèdit, etc. Spear Phishing – Descripció: Una forma més sofisticada de phishing dirigida a un individu o empresa específica. Objectiu: Obtenir accés a informació sensible de persones específiques. Frau de Suplantació d’Identitat (Spoofing) – Descripció: Emails que aparenten ser d’una font fiable però en realitat provenen ...
Leer Más

Subvencions Per a l’Embelliment de la Zona Comercial del Nucli Històric de l’Ajuntament d’Eivissa

SUBVENCIONS D’EMBELLIMENT DE LA ZONA COMERCIAL DEL NUCLI HISTÒRIC DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA… Fins el 24/09/2024 Objecte subvencions per impulsar la renovació i millora de la imatge exterior en general i, en concret, l’adequació dels rètols, tendals i mobiliari dels comerços del nucli històric al municipi d’Eivissa ( annex 1). Beneficiaris i requisits Persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat comercial al nucli històric a l’entrada en vigor de la convocatòria específica. Sol·licituds Fins el 16 de setembre de 2024 Criteris objectius d’atorgament de la subvenció. Les sol·licituds presentades es valoraran i seleccionaran tenint en compte si compleixen les especificacions tècniques dels següents elements: ELS RÈTOLS Els elements identificadors són els que difonen entre el públic la informació de l’existència ...
Leer Más

Inici del període voluntari de pagament de tributs a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per a l’any 2024

1 de juliol: Inici del període voluntari de pagament de tributs a l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per a l’any 2024 Data: 21/6/2024 Es comunica que l’1 de juliol començarà el període voluntari per al pagament de diversos tributs corresponents a l’any 2024 de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. Aquests tributs inclouen l’impost sobre béns immobles, l’impost sobre activitats econòmiques, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, les taxes de recollida d’escombraries i utilització de l’abocador, així com la taxa per entrada de vehicles a través de les voreres (guals). El termini voluntari de pagament conclourà el 4 de novembre de 2024. Una vegada finalitzat aquest període, s’iniciarà la fase executiva, el que comportarà l’aplicació del recàrrec corresponent i, ...
Leer Más

Novetats en matèria fiscal, energètica i social

NOVETATS EN MATÈRIA FISCAL, ENERGÈTICA I SOCIAL (BOE 27/06/2024) En el BOE del 27/06/2024 s’ha aprovat la pròrroga d’algunes mesures ja existents anomenades mesures per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Orient Pròxim i s’han adoptat altres mesures urgents en matèria fiscal, energètica i social. Entre les noves mesures fiscals cal destacar les següents: Rebaixa de l’IVA d’aliments Es manté la rebaixa de l’IVA dels aliments bàsics, romanent en el 0% en el cas de la llet, el pa, les farines, les fruites, les verdures, hortalisses, llegums, cereals, els formatges o els ous; a més, l’oli d’oliva passarà també a tributar al 0%. Es modifica la Llei de l’IVA per incloure l’oli d’oliva entre ...
Leer Más

Calendari Contribuent Juliol  2024

CALENDARI CONTRIBUENT JULIOL 2024 Fins al 20 de Juliol (2n trimestre) Retencions del treball, professionals, capital mobiliari i immobiliari IVA Pagaments fraccionats IRPF Declaració operacions intracomunitàries Fins al 25 de Juliol Impost sobre societats Fins al 20 de Juliol Registre Mercantil, dipòsit de comptes anuals, certificació i memòria societats CALENDARI OBERTURA AUTORITZADA ESTABLIMENTS COMERCIALS JULIOL 2024 (Per a establiments subjectes a règim general d’horaris comercials, no aplica si superfície inferior a 300m2) —- AGENDA AMB L’ASSESSORIA JULIOL 2024 Lliurar de l’1 al 10 de juliol 2024 : Factures emeses i rebudes juny 2024 Documentació bancs juny 2024 Altres documents comptables juny 2024 I documentació relativa a mesos anteriors pendent de lliurament Lliurar màxim abans del 22 de juliol 2024: Les ...
Leer Más

Ajudes a la modernització d’empreses privades de transport de viatgers i empreses de transport de mercancias per carretera – Next Generation

OBJECTE Atorgar ajudes per a la modernització d’empreses privades de viatgers prestadores de serveis de transport per carretera i empreses de serveis de transport per carretera i d’empreses privades que intervenen en el transport de mercaderies per carretera. BENEFICIARIS Persones Jurídiques que tinguin la consideració de Pimes i les persones físiques sempre que tinguin residència fiscal a les illes Balears que compleixin les següents condicions: Que siguin titulars de les següents autoritzacions en vigor a la data de sol·licitud de l’ajuda: Autorització de transport públic de mercaderies habilitant per a realitzar transport amb vehicles o conjunt de vehicles de més de 3,5 tones de massa màxima, identificada amb la clau MDPE Una autorització de transport públic discrecional de viatgers d’autobús, ...
Leer Más

Recordatori sobre declaracions de renda d’empleades de llar

Segons el Reial decret 1620/2011, que regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar a Espanya, les empleades de llar no estan subjectes a retenció d’IRPF en el mateix sentit que altres treballadors. La normativa estableix que els ocupadors de treballadors de la llar no estan obligats a practicar retenció d’IRPF sobre els salaris dels seus empleats. Això es deu al fet que les empleades de llar estan subjectes a un règim especial dins de la Seguretat Social i tenen un tractament fiscal diferent. No obstant això, això no significa que les empleades de llar no hagin de complir amb les seves obligacions fiscals. Encara que no es practiqui retenció d’IRPF en el salari mensual, ...
Leer Más

Vigilància normativa

La teva empresa ha de complir amb determinades normatives com les que t’indiquem a continuació, i que han d’estar contínuament actualitzades per a evitar possibles sancions per part de l’administració. LOPD/RGPD: Obligatori per a totes les empreses que tractin dades personals. LSSI: Regula la contractació i prestació de serveis a través de canals electrònics. Registre Retributiu: Garanteix la igualtat salarial entre homes i dones. Protocol Prevenció Assetjament Sexual: Per a prevenir i denunciar conductes sexuals inapropiades. Canal Denúncies : D’obligat compliment. Manual de Compliance: Estableix mesures per a prevenir delictes en l’empresa. ALTRES: PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS, MANUAL D’ACCESSIBILITAT, COMPROMÍS DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA, CARTA D’AL·LERGÒGENS, ETC. Què fem si contractes el servei de vigilància normativa? Anàlisi: Avaluem l’estat actual ...
Leer Más
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad