Blog – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

FRACCIONAMENT EXTRAORDINARI PER AL PAGAMENT DEL DEUTE TRIBUTARI DERIVAT DE LA DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES PER A BENEFICIARIS DURANT L’ANY 2020 DE PRESTACIONS VINCULADES A EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ (BOE 7/04/2021)

FRACCIONAMENT EXTRAORDINARI PER AL PAGAMENT DEL DEUTE TRIBUTARI DERIVAT DE LA DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES PER A BENEFICIARIS DURANT L’ANY 2020 DE PRESTACIONS VINCULADES A EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ (BOE 7/04/2021)

Per a aquelles persones que hagin estat beneficiàries de prestacions derivades d’un ERTO i la declaració de Renda del qual hagi resultat positiva, s’ha establert un fraccionament extraordinari de l’import a pagar de la declaració, de manera que poden fraccionar

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES DE XECS DE CONSULTORIA PER A IMPULSAR LA INDÚSTRIA DE LES ILLES BALEARS EN MATÈRIA DE DIGITALITZACIÓ, INTERNACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT 2021 (BOIB 24/03/2021)

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES DE XECS DE CONSULTORIA PER A IMPULSAR LA INDÚSTRIA DE LES ILLES BALEARS EN MATÈRIA DE DIGITALITZACIÓ, INTERNACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT 2021 (BOIB 24/03/2021)

1. OBJECTE   1.1. ajudes de xecs de consultoria per a l’elaboració i el disseny de: a) Programa I: pla de transformació digital, en el marc del programa «IDigital, estratègia de digitalització industrial» per a l’any 2021. b) Programa II:

BASES REGULADORES DE LES AJUDES DIRIGIDES A PAL·LIAR LES CONSEQÜÈNCIES DE LES RESTRICCIONS MOTIVADES PER LA CRISI SANITÀRIA DE LA COVID-19 EN ELS SECTORS ECONÒMICS DE LA RESTAURACIÓ I ALTRES A l’ILLA DE FORMENTERA ANY 2021

BASES REGULADORES DE LES AJUDES DIRIGIDES A PAL·LIAR LES CONSEQÜÈNCIES DE LES RESTRICCIONS MOTIVADES PER LA CRISI SANITÀRIA DE LA COVID-19 EN ELS SECTORS ECONÒMICS DE LA RESTAURACIÓ I ALTRES A l’ILLA DE FORMENTERA ANY 2021

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA: concedir ajudes a persones físiques i jurídiques privades i a les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat (treballadors i treballadores per compte propi o autònoms, microempreses, pimes, C.B., S.C., S.L.,