Santa Eulalia – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

Aprovació de la modificació puntual de l’Ordenança reguladora dels horaris d’establiments i espectacles públics i activitats recreatives – AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Aprovació de la modificació puntual de l’Ordenança  reguladora dels horaris d’establiments i espectacles públics i activitats recreatives – AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

A l’efecte d’aquesta ordenança es consideren els següents grups de locals o activitats. I. Restaurants, Bars, Cafès, Cafeteries i anàlegs. II. Bars Musicals (bar amb llicència de música) i anàlegs. III. Bingos, Salons de Joc, Cinemes, Teatres, Cafès Teatre i