Compliance Penal – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

Des de l’entrada en vigor de l’última reforma del Codi Penal espanyol el passat 1 de juliol de 2015, les empreses poden ser responsables penalment i per tant sancionades pels delictes eventualment comesos pels seus administradors, directius o empleats, sobre els quals no s’ha exercit el degut control.

Aquesta responsabilitat deriva de la no existència dels mecanismes de prevenció i control que, després d’aquesta reforma resulten obligatoris per evitar el delicte en qüestió o almenys, per reduir les seves conseqüències.

D’aquesta manera, el nou del Codi Penal, eximeix de responsabilitat penal a l’empresa que hagués instal•lat un Programa de Compliance penal o Pla de Prevenció de Delictes adequat i eficaç.

El nostre objectiu és no només ajudar-lo en el compliment normatiu, sinó també en la implantació i manteniment d’un Programa de Compliance Penal.