Nova versió de factura electrònica FACTURAE - Serra Mayans Assessors - Assessoria a Eivissa i Formentera - Fiscal, laboral, comptable, juridic

Aquesta nova versió de Facturae assortirà efectes en les relacions entre les Administracions Públiques i els seus proveïdors en els sis mesos següents a la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (B.O.I.) de tal manera que abans del proper 25 de gener de 2.018 tant Administracions Públiques com els seus proveïdors hauran d’adaptar els seus sistemes a la nova versió de Facturae.

En paral•lel a aquesta nova versió de Facturae, està previst l’establiment d’un model sistemàtic comú i una llista de sintaxis compatibles per a la recepció de factures electròniques per les Administracions de tots els Estats Membres de la Unió Europea, en virtut de la Directiva 2014/55/UE del Parlament i el Consell, de 16 d’abril de 2.014, sobre la factura electrònica en la contractació pública. No obstant, això no serà exigible fins a 18 mesos després de la publicació de la referència de la norma europea sobre facturació electrònica en Diari Oficial de la Unió Europea.

Nova versió de factura electrònica FACTURAE