Finançament ICO empreses i emprenedors 2017 – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

Finançament orientat a autònoms, empreses i entitats públiques i privades, tant espanyoles com a estrangeres, que realitzin inversions productives en territori nacional i/o necessitin liquiditat.
També poden sol•licitar finançament amb càrrec a aquest producte, particulars i comunitats de propietaris exclusivament per a la rehabilitació dels seus habitatges.

La tramitació de les operacions es realitza directament a través de les Entitats de Crèdit.

Import màxim per client:
Fins a 12,5 milions d’euros, en una o diverses operacions.

Conceptes financiables:
• Liquiditat
• Inversions dins del territori nacional:

o Actius fixos productius nous o de segona mà (IVA inclòs).
o Vehicles turismes, l’import dels quals no superi els 30.000 euros més IVA.
o Adquisició d’empreses.
o Liquiditat amb el límit del 50% del finançament obtingut per a aquesta modalitat d’inversió.
o Rehabilitació d’habitatges i edificis.

Modalitat:
Préstec/lísing per a inversió i préstec per a liquiditat.

Tipus d’interès:
Fix o variable, més el marge establert per l’Entitat de Crèdit segons el termini d’amortització.

Termini d’amortització i manca:
• Si es finança 100% liquiditat: 1, 2, 3 i 4 anys amb la possibilitat d’1 any de manca.
• Si es finança inversió: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 i 20 anys amb fins a 2 anys de manca.

Comissions:
L’Entitat de Crèdit podrà cobrar una única comissió a l’inici de l’operació, a més de, si escau, la d’amortització anticipada.

Garanties:
A determinar per l’Entitat de Crèdit amb la qual es tramiti l’operació excepte aval de SGR/SAECA.

Vigència:
Es podran formalitzar préstecs a l’empara d’aquesta Línia fins al dia 15 de desembre de 2017.

TAE màxima de la línia ICO Empreses i Emprenedors 2017 vigent del 18/09/2017 al 01/10/2017:

Terminis Carència TAE
1 any Sense carència 2.346
1 any 1 any de carència 2.346
2 anys Sense carència 4.097
2 anys 1 any de carència 4.097
3 anys Sense carència 4.097
3 anys 1 any de carència 4.097
4 anys Sense carència 4.097
4 anys 1 any de carència 4.097
5 anys Sense carència 4.437
5 anys 1 any de carència 4.437
6 anys Sense carència 4.437
6 anys 1 any de carència 4.437
7 anys Sense carència 4.437
7 anys 1 any de carència 4.437
8 anys Sense carència 4.852
8 anys 1 any de carència 4.852
9 anys Sense carència 4.852
9 anys 1 any de carència 4.852
10 anys Sense carència 4.852
10 anys 1 any de carència 4.852
12 anys Sense carència 4.852
12 anys 2 anys de carència 4.852
15 anys Sense carència 4.852
15 anys 2 anys de carència 4.852
20 anys Sense carència 4.852
20 anys 2 anys de carència 4.852

TAE màxima tipus d’interès fixe:

Terminis Carència TAE
1 any Sense carència 2.313
1 any 1 any de carència 2.313
2 anys Sense carència 4.172
2 anys 1 any de carència 4.209
3 anys Sense carència 4.249
3 anys 1 any de carència 4.278
4 anys Sense carència 4.333
4 anys 1 any de carència 4.356
5 anys Sense carència 4.76
5 anys 1 any de carència 4.78
6 anys Sense carència 4.851
6 anys 1 any de carència 4.869
7 anys Sense carència 4.945
7 anys 1 any de carència 4.96
8 anys Sense carència 5.447
8 anys 1 any de carència 5.461
9 anys Sense carència 5.539
9 anys 1 any de carència 5.551
10 anys Sense carència 5.627
10 anys 1 any de carència 5.638
12 anys Sense carència 5.793
12 anys 2 anys de carència 5.822
15 anys Sense carència 6.003
15 anys 2 anys de carència 6.026
20 anys Sense carència 6.251
20 anys 2 anys de carència 6.266
Finançament ICO empreses i emprenedors 2017
Tagged on: