CALENDARI LABORAL DESEMBRE 2020 – Serra Mayans Assessors – Assessoria a Eivissa i Formentera – Fiscal, laboral, comptable, juridic

CALENDARI LABORAL DESEMBRE 2020
3-12-2020 …Sant Francesc Xavier… Només a l’Illa de Formentera
7-12-2020…Dilluns següent al dia de la Constitució…En tota la Comunitat
Autònoma de Balears
8-12-2020… Immaculada Concepció… En tota la Comunitat Autònoma de Balears
25-12-2020…Dia de Nadal… En tota la Comunitat Autònoma de Balears
26-12-2020…Segona Festa de Nadal… En tota la Comunitat Autònoma de Balears

Nota: Totes les festes nacionals i locals esmentades tenen caràcter d’abonables i no recuperables.

CALENDARI CONTRIBUENT DESEMBRE 2020
De l’1 al 20
3er pagament a compte Imposat Societats

CALENDARI OBERTURA AUTORITZADA ESTABLIMENTS COMERCIALS DESEMBRE 2020
(Per a establiments subjectes a règim general d’horaris comercials, no aplica si superfície inferior a 300m2)

7-12-2020…Dilluns
27-12-2020…Domingo

AGENDA AMB L’ASSESSORIA DESEMBRE 2020
Lliurar de l’1 al 10 de Desembre 2020 :
• Factures emeses i rebudes novembre 2020
• Documentació bancs novembre 2020
• Altres documents comptables novembre 2020
• I documentació relativa a mesos anteriors pendent de lliurament

Lliurar màxim abans del 22 de desembre 2020:
• les modificacions de nòmines del mes corrent
• faltes d’assistència o dietes del mes corrent.
• Comunicats d’alta/ baixa per malaltia i accident del mes corrent

Els rebuts de nòmines s’emetran en els últims 5 dies laborables del mes i es col·locaran en l’àrea de clients de la Web

CALENDARI LABORAL DESEMBRE 2020